Členovia predstavenstva

Prezident:

Peter Čičmanec

 

Členovia:

Tomislav Jurik

Bohumil Kráľ

Peter Mello

 

Tajomník:

Ľubomír Dzurák