Vynášame svetlo z hlbín zeme!

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. je najväčšia slovenská banská spoločnosť so 100-ročnými skúsenosťami s podzemným dobývaním uhlia s ročnou produkciou hnedého uhlia až 1,9 miliónov ton.

Súčasťou našich podnikateľských aktivít je banský prieskum, navrhovanie a projektovanie baní, geológia a hydrogeológia, ťažba uhlia, vetranie a požiarna ochrana, podzemná degazácia a využitie metánu na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách.

Popri ťažbe uhlia, strojárskej a záchranárskej činnosti spoločnosť rozvíja aj ďalšie aktivity. Škálu podnikania dopĺňajú dopravné služby úseku cestnej dopravy a laboratórne rozbory uhlia a vôd.

Všetky aktivity vykonávame s cieľom byť rozhodujúcim, stabilizujúcim faktorom zamestnanosti v regióne a s perspektívou zachovania kvalitného životného prostredia pre budúce generácie. Ako popredný zamestnávateľ Trenčianskeho kraja poskytujeme pracovnú príležitosť pre 4 200 zamestnancov.